Antwoord Zorginstituut Nederland op Kamervragen

Reacties Off door
13 april 2016
Antwoord Zorginstituut Nederland op Kamervragen

logo Zorginstituut-Nederland

Naar aanleiding van de kamervragen die gesteld zijn naar aanleiding van de IKON documentaire De Wachtkamer: ‘Vechten voor Hoop?‘, uitgezonden op 13 augustus 2014, heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut Nederland op 29 maart 2016 het standpunt ‘Vroege Intensieve Neurorevalidatie bij volwassenen met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand’ besproken en vastgesteld.

Evenals in 2009 komt het Zorginstituut tot de conclusie dat deze behandeling voor patiënten boven de 25 jaar niet voldoende effectief is en daarmee niet behoort tot de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet.

Het Zorginstituut is van mening dat deze interventie een mogelijke kandidaat is voor voorwaardelijke toelating tot de basisverzekering. Over deze mogelijkheid, met de daaraan gekoppelde voorwaarden, zullen zij de komende tijd in overleg treden met belanghebbende partijen.

Indien het Zorginstituut na overleg met de belanghebbende partijen inderdaad van mening is dat interventie wel kandidaat is voor voorwaardelijke toelating tot de basisverzekering, zal dit betekenen dat er voor een aantal jaar een bedrag wordt vrijgegeven, zodat gedegen onderzoek kan worden gedaan, omdat op dit moment nog niet alle geschikte gegevens beschikbaar zijn om te kunnen nagaan of VIN inderdaad niet voldoende effectief is voor patiënten boven de 25 jaar, omdat de uitkomsten hiervan niet voldoende gedocumenteerd zijn.