Antwoord op kamervragen biedt sprankje hoop

Reacties Off door
26 september 2014
Antwoord op kamervragen biedt sprankje hoop

Gisteren kwam eindelijk het antwoord op de kamervragen die in augustus waren gesteld door de kamer leden Keijzer, Dik-Faber en Van Gerven. In haar antwoord geeft  de Minister aan dat het Zorginstituut nogmaals onderzoek gaat doen naar de wetenschappelijke onderbouwing van vroeg intensieve neurorevalidatie bij mensen boven 25 jaar. Ook stelt zij dat het goed zou zijn dat het Zorginstituut met stichting Zorgen na Coma praat. Een persoonlijk gesprek met de Minister zit er niet in.

Hoewel wij voorzichtig zijn in onze verwachtingen, zullen wij zeker van deze gelegenheid gebruik maken om onze inzichten te delen met het Zorginstituut. Daarbij zullen wij buitenlandse wetenschappelijke inzichten onder de aandacht brengen en het gesprek aangaan wat er eventueel nog moet gebeuren om het Zorginstituut tot een positief oordeel te brengen.

Natuurlijk blijft stichting Zorgen na Coma intussen verder werken aan andere wegen om goede zorg na coma in Nederland georganiseerd te krijgen. Samen staan We sterk!

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/24/beantwoording-kamervragen-over-de-ikon-uitzending-de-wachtkamer-vechten-voor-hoop.html